BULGARIA WU20

Player List

Shirt Number Player Name Date of Birth Nationality Height Weight Position
  Yuliyana Vulcheva 5/3/99 182 68 PF
4 Mariya-Magdalena Kolyandrova 11/20/97 162 51
5 Anna-Mariya Kolyandrova 11/20/97 163 52
6 Iva Georgieva 7/5/96 175 71
8 Antonia Filipova 11/23/98 176 73
10 Teodora Dineva 2/10/96 178 65
11 Evgeniya Natskina 11/2/97 180 62
12 Vili Kracholova 1/19/96 175 65
15 Tanya Eneva 9/20/96 190 75
23 Hristiyana Toteva 12/18/97 BUL 175 57